El projecte de la Ciutat de l’Artista Faller no sols incloïa els tallers fallers, sinó també una escola de formació, una llar gremial (per a allotjar oficines, biblioteca i saló d’actes) i un museu per a exposar un mostrari de l’art faller i plàstic realitzat pels artistes. La primera pedra de l’edifici del museu i de la casa gremial es posà el 1978, i es va inaugurar el 1993, dins dels actes de celebració del 50 aniversari del Gremi d’Artistes Fallers.

Des d’aleshores, el Museu de l’Artista Faller exposa principalment ninots indultats pels mateixos artistes, els quals tracten de donar la visió més plural possible de firmes, de tendències estètiques i de temàtiques tractades en les falles. No es desatén l’evolució del ninot de falla al llarg dels temps i l’explicació dels processos constructius de la falla, especialment els associats al buidatge del cartó pedra i la fusteria, així com la talla del poliestiré expandit. Completa la mostra una interessant col·lecció de maquetes de falla i d’esbossos originals de falles i carrosses, fotografies de falles, i exemples d’altres dedicacions dels artistes fallers en cartells, llibrets, revistes, il·lustracions, ceràmica decorativa (Porcelanas Lladró) i escultura pública. 

Esta mostra té el reconeixement de col·lecció museogràfica permanent per la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. Des de 2016 el Museu es complementa amb l’espai expositiu multidisciplinari Els Tallers (situat a l’antic taller de Pasqual Gimeno).

Apartat 2 1
Modesto González, 1950. Archivo I. Esbrí.
Apartat 2 2
Ninots infantils, 2017. Foto I. Esbrí.
Apartat 2 3
Ninots (I), 2017. Foto I. Esbrí.
Apartat 2 4
Ninots (II), 2017. Foto I. Esbrí.
Apartat 2 5
Maquetes de falles, 2017. Foto I. Esbrí.
Apartat 2 6
Esbossos de falles, 2017. Foto I. Esbrí.
Apartat 2 7
Maqueta del Gulliver, 2017. Foto I. Esbrí.
Apartat 2 8
Falla didàctica (I), 2017. Foto I. Esbrí.
Apartat 2 9
Falla didàctica (II), 2017. Foto I. Esbrí.

 

Festes de València Ayuntamiento de València